اخبار اخبار

«بازگشت

روابط عمومي پژوهشگاه مواد و انرژي به عنوان روابط عمومي بر تر استان البرز بر گزيده شد

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه مواد و انرژي ، اين عنوان در آستانه روز روابط عمومي و ارتباطات و در بخش مراكز دانشگاهي و علمي، آموزشي به روابط عمومي پژوهشگاه مواد و انرژي اعطا شد. در عين حال در لوحي كه توسط استاندار البرز ...

بعدی
نظر
لینک مطلب :