کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Silicon
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electron Spectroscopy
Silicon
Oscillations
Semiconductors
Photovoltaic Effect
Metal Oxide-Semiconductors
Space Charge
Polycrystalline Semiconductors
Charge Density Waves
Ion Implantation
Germanium Componds
Ultrahigh Vacuum (UHV)
Gallium Arsenide Semiconductors
Liquid Metals
Phase Transformation (Statistical Physics)
Diffusion
Gallium Arsenide
 
پدیدآور:
Ahlstrom, E.
Groth, O.
Johannessen, J. S.
Mottram, J. D.
Shaw, D.
Willis, G. E.
Wolkenberg, Andrzej
Munoz-Merino, E.
Vesely,J. C.
Braunstein, M.
Sze, S. M.
Faust, J. W.
Appelbaum,Joel A.
Davies, J. A. ...[etal]
Hiraki, A.
Donnelly, J. P.
Wronski, C. R.[...etal]
Mar, H. A.
Rappaport, Paul
Dudko, G. V.
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
مقاله لاتین
 
 
Low-Temperature Migration of Silicon in Thin Layers of Gold and Platinum
Hiraki, A. ؛  March, 1972
شماره راهنما: A,581
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله لاتین
 
 
Measurement of Physical Properties of Gallium Arsenide and Silicon by Electrochemical Methods
Wolkenberg, Andrzej ؛  1975
شماره راهنما: A,562
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله لاتین
 
 
Metal- Polycrystalline Silicon Barriers
Munoz-Merino, E. ؛  1973
شماره راهنما: A,522
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
Molten Metal Etches for the Orientation of Semiconductors by Optical Techniques
Faust, J. W. ؛  September, 1962
شماره راهنما: A,238
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله لاتین
 
 
Moving Mask Growth of Single-Crystal Silicon Films on Amorphous Quartz Substrates
Braunstein, M. ؛  February, 1968
شماره راهنما: A,578
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله لاتین
 
 
The Oscillatory Motions of Rayleigh Convection
Willis, G. E. ؛  1970
شماره راهنما: A,202
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله لاتین
 
 
P-Type Surface Layers on n-Type Silicon Heat- Cleaned in UHV
Mottram, J. D. ؛  1975
شماره راهنما: A,225
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله لاتین
 
 
Phase Separation in Silicon Oxides as seen by Auger Electron Spectroscopy
Johannessen, J. S. ؛  October, 1975
شماره راهنما: A,399
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله لاتین
 
 
The Photovoltaic Characteristics of p-n Ge-Si and Ge-GaAs Heterojunctions
Donnelly, J. P. ؛  1966
شماره راهنما: A,588
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله لاتین
 
 
The Photovoltaic Effect and its Utilization
Rappaport, Paul ؛  September, 1959
شماره راهنما: A,627
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله لاتین
 
 
Polyatomic- Ion Implantation Damage in Silicon
Davies, J. A. ...[etal] ؛  June, 1975
شماره راهنما: A,638
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله لاتین
 
 
Resistivity, Mobility and Impurity Levels in GaAs, Ge, and Si at 300. k
Sze, S. M. ؛  1968
شماره راهنما: A,565
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله لاتین
 
 
Schottky-Barrier Characteristics of Metal-Amorphous-Silicon Diodes
Wronski, C. R.[...etal] ؛  November, 1976
شماره راهنما: A,585
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله لاتین
 
 
Self- and Impurity Diffusion in Ge and Si
Shaw, D. ؛  1975
شماره راهنما: A,349
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله لاتین
 
 
Silicon Surface- Barrier Photocells
Ahlstrom, E. ؛  August, 1962
شماره راهنما: A,575
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله لاتین
 
 
Space- Charge- Limited Current Folw in Gallium Nitride Thin Films
Vesely,J. C. ؛  July, 1974
شماره راهنما: A,455
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله لاتین
 
 
Stress Effect in Sputtered Metal- Semiconductor Junctions
Groth, O. ؛  1973
شماره راهنما: A,495
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله لاتین
 
 
Structure of Films and Phase Transformations in the Palladium- Silicon Contact Zone
Dudko, G. V. ؛  May, 1974
شماره راهنما: A,183
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله لاتین
 
 
Surface- Generation Statistics and Associated Thermal Currents in Metal- Oxide- Semiconductor Structures
Mar, H. A. ؛  January, 1975
شماره راهنما: A,521
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله لاتین
 
 
Surface Potential, Charge Density, and Ionization Potential for Si (111)- a Self- Consistent Calculation
Appelbaum,Joel A. ؛  February, 1974
شماره راهنما: A,332
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4