کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : November, 1976
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Silicon
Photoconductivity
Electroluminescence
Lasers
 
پدیدآور:
Fujishima, Akira
Pankove, J. I.
Wronski, C. R.[...etal]
Breinan, Edward M.
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله لاتین
 
 
Processing Materials with Lasers
Breinan, Edward M. ؛  November, 1976
شماره راهنما: A,624
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله لاتین
 
 
Schottky-Barrier Characteristics of Metal-Amorphous-Silicon Diodes
Wronski, C. R.[...etal] ؛  November, 1976
شماره راهنما: A,585
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله لاتین
 
 
Electroluminescence in Amorphous Silicon
Pankove, J. I. ؛  November, 1976
شماره راهنما: A,388
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
Hydrogen Production under Sunlight with an Electrochemical Photocell
Fujishima, Akira ؛  November, 1976
شماره راهنما: A,606
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک