کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1979
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ROBERT B.MATTHEWS and M.LORNE SWANSON
D.U.KRISHNA RAO and E.C.SUBBARAO
V.K.NAGESH and RICHARD M.FULRATH
JOHN E.GARNIER and J.LAMBERT BATES AJIT S.RUPAAL
RALPH V.WILHELM, JR. and DAVID S.HOWARTH
KENNETH C.RADFORD WARD L.LYON and JAMES E.HART
GEORG F.HURLEY and FRANK D.GAC
JAMES W.McCAULEY, FREDERICK SCHMID, and DENNIS J.VIECHNICKI, -
JAMES V.BIGGERS, THOMAS R.SHROUT, and WALTER A.SCHULZE
EVA M.VOGEL
THOMAS J.CARBONE and JAMES S.REED
SUSANTA CHATTERJI
IRVIN C.HUSEBY, MARCUS P.BOROM, and CHARLES D.GRESKOVICH
CAROL M.JANTZEN and FREDRIK P.GLASSER
HUN C.YEH and PAUL F.SIKORA
RICHARD C. ABBOTT and ALVIN A.SOLOMON
DELBERT E.DAY and GORDON LEWIS
F.JOSEPH VON TURY
WARD E. VOTAVA, LOUIS M.HOLLERAN and JAMES S.REED
SAMAR SINHAROY, LEONARD L.LEVENSON, and DELEBERT E.DAY
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
مقاله لاتین
 
 
Fluid-Bed Conversion of UF6 To UO2
KENNETH C.RADFORD WARD L.LYON and JAMES E.HART ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله لاتین
 
 
Microstructures and Properties of Permeable Mold Materials
WARD E. VOTAVA, LOUIS M.HOLLERAN and JAMES S.REED ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله لاتین
 
 
Fabrication of Large (Th,U)O2 Microspheres
ROBERT B.MATTHEWS and M.LORNE SWANSON ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
Iron Oxide-Doped Yttria-Stabilized Zirconia Ceramic: Iron Solubility and Electrical Conductivity
RALPH V.WILHELM, JR. and DAVID S.HOWARTH ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله لاتین
 
 
Analyses of Techniques of Measuring Physical Properties of Cement Paste To Obtain Microstructural Information
SUSANTA CHATTERJI ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله لاتین
 
 
Color, Craffsmanship, and Ingenuity: Creative Surface Treatments To Improve Marketability of Ceramic Products
F.JOSEPH VON TURY ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله لاتین
 
 
Quantitative Thermogravimetry of Calcium Aluminate Compounds and Cements after Hudrothermal Treatment
DELBERT E.DAY and GORDON LEWIS ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله لاتین
 
 
Consolidation of Si3N4 by Hot Isostatic Pressing
HUN C.YEH and PAUL F.SIKORA ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله لاتین
 
 
High Temperature Characterization of Silica-Base Cores for Superalloys
IRVIN C.HUSEBY, MARCUS P.BOROM, and CHARLES D.GRESKOVICH ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله لاتین
 
 
Dispersants for Ferrite Slurries
EVA M.VOGEL ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله لاتین
 
 
Electrical Conduction in Glass-Metal Composite Materials
V.K.NAGESH and RICHARD M.FULRATH ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله لاتین
 
 
Stabilization of Nuclear Waste Constituents in Portland Cement
CAROL M.JANTZEN and FREDRIK P.GLASSER ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله لاتین
 
 
Influence of Calcium Migration on the Strength Reduction of Dense Alumina Exposed to Steam
SAMAR SINHAROY, LEONARD L.LEVENSON, and DELEBERT E.DAY ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله لاتین
 
 
Electrophoretic Deposition of Magnesia
D.U.KRISHNA RAO and E.C.SUBBARAO ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله لاتین
 
 
A New Technique To Study Effects of Internal and External Gas Pressure in Ceramics
RICHARD C. ABBOTT and ALVIN A.SOLOMON ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله لاتین
 
 
Determination of Dielectric Breakdown Mechanisms in Insulator Materials Using Acoustic Signature Analysis Techniques
JOHN E.GARNIER and J.LAMBERT BATES AJIT S.RUPAAL ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله لاتین
 
 
Molybdenum-Reinforced Aluminum Oxide Single Crystals
JAMES W.McCAULEY, FREDERICK SCHMID, and DENNIS J.VIECHNICKI, - ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله لاتین
 
 
Structure and Thermal Diffusivity of Plasma-Sprayed Al2O3
GEORG F.HURLEY and FRANK D.GAC ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله لاتین
 
 
Microstructure Development in Barium Titanate:Effect of Physical and Chemical Inhomogeneities
THOMAS J.CARBONE and JAMES S.REED ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله لاتین
 
 
Densification of PZT Cast Tape by Pressing
JAMES V.BIGGERS, THOMAS R.SHROUT, and WALTER A.SCHULZE ؛  1979
شماره راهنما: CJ1
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6