کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ل‍ن‌، ج‍روم‌ ک‍ل‍ی‍ت‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‍ن‌، ج‍روم‌ ک‍ل‍ی‍ت‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍ض‍را
خ‍ض‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده - ۱۹۹۹: چالش های پیش رو در پایان هزاره
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران خضرا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌گ۸،و۶۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده - ۱۹۹۹: موضوع ها و فرصت ها
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران خضرا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌گ۸،و۶۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده - در آستانه هزاره سوم
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران نشر خضرا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌گ۸و۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آینده ۲۰۰۱
گلن ، جروم کلیتن ؛  تهران نشر خضرا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌گ۸و۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک