کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ن‍گ‍ره‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ :م‍ش‍ه‍د:۱۳۸۱)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رام‍ی‍ک‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍گ‍ره‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ :م‍ش‍ه‍د:۱۳۸۱)
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ پ‍ر طاووس‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ل‍ع‍اب‌ م‍ش‍ه‍د، اردش‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنگره سرامیک ایران (: شرکت لعاب مشهد، انجمن سرامیک ایران اردیبهشت ۱۳۸۱ مشهد)
کنگره سرامیک ایران ( چهارمین :مشهد:۱۳۸۱) ؛  مشهد موسسه تحقیقاتی پر طاووس وابسته به لعاب مشهد، اردشیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ک۹،،،‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک