کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ای‍ران‌ -چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ای‍ران‌ -چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ه‍راب‍ی‌،م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول اعتبارات پژوهشی در کشور۱۳۴۷-۱۳۸۰
مهرابی ،مسعود ؛  تهران مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌م۹‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک