کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وق‍وف‍ی‌، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍اج‍رت‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۸ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
وق‍وف‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
زه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرار مغزها: بررسی مهاجرت نخبگان از زوایای گوناگون
وقوفی ، حسن ؛  تهران زهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/،۸‬,‭آ۱،و۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشکلهای سیاسی در آینه مطبوعات
وقوفی ، حسن ؛  تهران زهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵/،۱۵۸۲‬,‭،و۷‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک