کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ورام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وس‍ع‌-ه‌ پ‍ای‌-دار -- م‌-ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ث‍ان‍ی‌،ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ورام‍ی‍ن‌،پ‍ی‍ش‍وا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات علمی همایش راهکارهای پایدار در ایران ، ۱۲ اسفند۱۳۸۱
ثانی ،بهزاد ؛  ورامین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ،پیشوا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶/،۷۵‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک