کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
گ‍روه‍ه‍ای‌ گ‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
وب‌ -- س‍ای‍ت‍ه‍ا -- طراح‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌ .س‍رور
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌
پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ان‌
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
ب‍ل‍ت‍ن‍ر، پ‍ات‍ری‍ک‌
ری‍وردان‌، رب‍ک‍ا
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ی‍ن‍ک‍ل‍س‍ت‍ای‍ن‌، ال‍ن‌
ال‍ه‍ی‌، ع‍طا
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
م‍ی‍چ‍ل‌، اس‍ک‍ات‌
م‍ق‍دس‍ی‌، ک‍ورش‌
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، گ‍ای‌ ه‍ارت‌
دات‍ی‌، ان‍درو
ب‍خ‍ش‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌-زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌، م‍ی‍رزای‍ی‌
ن‍اق‍وس‌ - زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی 79 eciffO
پیترسون ، گای هارت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۴،۵۵۴۸‬,‭آ۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی [ Windows 98 ویندوز۹۸]
پری ، گرگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/،۷۶‬,‭‌س۹۴،‌پ۴۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی گام به گام [ Internet Explorer 6 Step by Step اینترنت اکسپلور ۶ استیپ بای استپ ]
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۸۳/،۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۷،‌ی۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Yahoo! Messenger یاهو مسنجر ]قویترین سرویس گپ اینترنتی در ایران
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۸۶/،۵۱۰۵‬,‭‌ی۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ XP) Microsoft Powerpoint( 2002 مایکروسافت پاور پوینت ۲۰۰۲ ایکس پی ]
پدی سینی ، جان ؛  تهران ناقوس   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۴۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش قدم به قدم برنامه نویسی [ Microsoft SQL server 2000 ماکروسافت اس .کی .سرور۲۰۰۰]
ریوردان ، ربکا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/،۷۶‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فن آوری شبکه ها
الهی ، عطا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵/،۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع [ Excel 2002 اکسل ۲۰۰۲]
بلتنر، پاتریک ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۴/،۵۵۴۸‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ MX 2004 فلش ام .ایکس ۲۰۰۴ : ] آموزش عملی و گام به گام با توضیحات ساده و تصاویر متنوع
محمدی ، حسن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۷/،۸۹۷‬,‭‌م۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی :رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران انتشارات ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی برترین تکنیک های [Flash Mx فلش ام .ایکس ]
فینکلستاین ، الن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۷/،۸۹۷‬,‭‌ف۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ۳-۰[ASP ای .اس .پی ۳-۰ ] در ۲۱ روز
میچل ، اسکات ؛  تهران ناقوس ، میرزایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۸۸۵/،۵۱۰۵‬,‭و۲‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ASP. NETای .اس .پی .نت ]
داتی ، اندرو ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۲۵/،۷۶‬,‭د۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ SPSS 12اس .پی .اس .اس .۱۲]
اسماعیلیان ، مهدی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بررسی کاربردی نرم افزارهای [ Multimedia مولتی مدیا]
بخشی ، سهیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۷۵/،۷۶‬,‭‌ب۳‌ب۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی بانک اطلاعاتی با[VB.Net وی .بی .دات .نت [ (Windows Application( ]ویندوز اپلیکیشن ]
مقدسی ، کورش ؛  تهران ناقوس -زانیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/،۷۶‬,‭و۹‌م۶۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ (VB. NET(Visual Basic.Netوب .نت (ویژوال بیسیک .نت ]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/،۷۶‬,‭و۹آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب آموزشی برترین تکنیک های [ xM hsalF فلش ام .ایکس ]
فینکلستاین ، الن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳،۲ک‌۹ف‌ /،۷ /، ۸۹۷،RT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ tnioprewoP tfosorciM )PX(2002 مایکروسافت پاورپوینت ۲۰۰۲ ایکس پی ]
پدی سینی ، جان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳،۴۱۸پ‌ /، ۳۸۵،T
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
برنامه نویسی بانک اطلاعاتی با[ teN.BV وی .بی .دات .نت [ )noitacilppA swodniW( ]ویندوز اپلیکیشن ]
مقدسی ، کورش ؛  تهران ناقوس - زانیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴،۶۴م‌۹و /،۷۳ /، ۷۶،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2