کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍اج‍رت‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍اج‍رت‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ -- ای‍ران‌
ف‍رار م‍غ‍زه‍ا -ای‍ران‌narI--niarD niarB -
 
پدیدآور:
وق‍وف‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ق‍ان‍ع‍ی‌ راد، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
زه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرار مغزها: بررسی مهاجرت نخبگان از زوایای گوناگون
وقوفی ، حسن ؛  تهران زهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/،۸‬,‭آ۱،و۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
نهادینه شدن علم ، نگهداری و استقرار مغزها
قانعی راد، محمد امین ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۹ن‌۲ق‌ /، ۱۵۰،Q
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک