کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ازی‌
 
پدیدآور:
ع‍طائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ آم‍ار ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍اه‍رود
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین همایش محموعه های فازی و کاربردهای آن ۲۹-۳۰ خرداد۱۳۸۱
سیستان و بلوچستان انجمن آمار ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ه۸،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری چند معیاره فازی
عطائی ، محمد، ۱۳۵۲- ؛  شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌ع۶‌ت۶۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک