کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌ -- گ‍رف‍ت‍گ‍ی‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ن‍ان‍وس‍ی‍الات‌
م‍ب‍دل‌ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
ب‍رج‌ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
 
پدیدآور:
ح‍وری‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۷-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۶۲-
ک‍اک‍اچ‌، ص‍دی‍ق‌
ه‍رو، ه‍اروی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ن‍ص‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۸-
ش‍اه‌س‍ون‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
ج‍ان‍ا، وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‌.
زم‍زم‍ی‍ان‌، س‍ی‍دام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۹-
ج‍ان‍ا، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ای‍لان‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍رس‍ب‍ز
ه‍زاره‌ س‍وم‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌س‍را
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تجزیه و تحلیل از کارافتادگی سیستم آب برج های خنک کننده
هرو، هاروی ؛  تهران سرسبز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۶۳‬,‭‌ه۴،،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبادله کن های گرما( مدلهای حرارتی )انتخاب ، تعیین مقادیر نامی عملکرد، و طراحی گرمایی
کاکاچ ، صدیق ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ک۲،‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی انتقال گرما
جانا، ویلیام اس . ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌ج۲‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت مهندسی
جانا، ویلیام ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، -۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌ج۲‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نانوسیال و مبدلهای حرارتی
حسینی ، سیدشرف الدین ، ۱۳۶۲- ؛  تهران انتشارات گوتنبرگ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌ح۵‌ن۱۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ناپایداری الاستیک -سیال :رهیافتی در طراحی مبدلهای حرارتی از دیدگاه ارتعاشی
حوری جعفری ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران هزاره سوم اندیشه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ح۹‌ن۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و شبیه سازی مبدل های حرارتی :پوسته و لوله ای ، دو لوله ای ، چند لوله ای ، گیره مویی ، هوا خنک ، بازجوش ها، لوحه ای ، و مبدل های با سیال تک ....
شاه سون ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۰۶۴۸۷-۷۷۷۰۲۶۹۴،آدرس ناشر :خ انقللاب - خ فخر رازی - کوچه فاتحی داریان - پلاک ۶ - واحد ۲ اندیشه سرا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۳‬,‭‌ش۲ط۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نانوسیال و مبدلهای حرارتی
حسینی ، سیدشرف الدین ، ۱۳۶۲- ؛  تهران انتشارات گوتنبرگ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌ح۵‌ن۱۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فناوریهای نوین در بهبود عملکرد مبدلهای حرارتی
جعفری نصر، محمدرضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :, 84025284نمابر ناشر ;, 68693744آدرس ناشر :بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ، پژوهشگاه صنعت نفت ، مرکز نشر پژوهشگاه صنعت نفت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ج۷‌ف۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نانوسیال و مبدلهای حرارتی
حسینی ، سیدشرف الدین ، ۱۳۶۲- ؛  تهران انتشارات گوتنبرگ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌ح۵‌ن۱۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رسوب گذاری در مبدل های حرارتی
تهران bتلفن ناشر :, 84025284نمابر ناشر ;, 68693744آدرس ناشر :بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ، پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ج۷ر۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد نانوسیالات در سیستم های حرارتی و برودتی :معرفی علوم ، فناوری و کاربرد نانوسیال
زمزمیان ، سیدامیرحسین ، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۵۵۳۸۵۱۲۵،آدرس ناشر :تهران خیابان ولیعصر خیابان بشیری کوچه وزیری کوچه اسدزاده پلاک ۷ طبقه ۴ واحد ۸ سایلان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭ز۸‌ک۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک