کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ی‍ن‍س‍ل‍ی‌ ،ت‍رور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ -- ن‍ص‍ب‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ن‍س‍ل‍ی‌ ،ت‍رور
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات الکتریکی مقدماتی
لینسلی ،ترور ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۲‬,‭‌ل۹،‌ت۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک