کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ت‍ح‍ی‌ ن‍ژاد، زه‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍رج‌--ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍ح‍ی‌ ن‍ژاد، زه‍ره‌
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ دائ‍م‍ی‌ ک‍رج‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی کرج از سده هفتم قمری
فتحی نژاد، زهره ؛  کرج دبیرخانه دائمی کرج شناسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۸‬,‭‌ک۴،،‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک