کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
س‍رام‍ی‍ک‌
س‍ی‍م‍ان‍ه‍ای‌ دن‍دان‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍اده‌ -- خ‍واص‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱-
ن‍ص‍ی‍راح‍م‍دی‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۶-
رح‍ی‍م‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا
ام‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
م‍ض‍طرزاده‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با خواص فیزیکی مواد
رحیمی پور، محمدرضا ؛  تهران شرکت تحقیقات صنعتی شیمی پژوهشیار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳/،۱۷۳‬,‭ر۳آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیمان های دندانی
مضطرزاده ، فتح الله ؛  تهران شرکت تحقیقات صنعتی شیمی پژوهشیار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RK‬,‭۷/،۶۵۲‬,‭‌م۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک ( ۱ :)کتاب درسی دانشگاهی مطابق با سرفصل دوره های کارشناسی شیمی ایران
امین ابراهیم آبادی ، محمدحسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران شرکت تحقیقات صنعتی شیمی پژوهشیار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
نصیراحمدی ، احمد، ۱۳۲۶- ؛  تهران شرکت تحقیقات صنعتی شیمی پژوهشیار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱/۲‬,‭‌ن۶‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با صنعت سرامیک همراه با مقدمه ای بر شیمی صنایع معدنی
امین ابراهیم آبادی ، محمدحسن ؛  تهران شرکت تحقیقات صنعتی شیمی پژوهشیار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ف‍لا۸آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک