کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍اف‍و ه‍اش‍م‍ی‌ زن‍وز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍اش‍ی‌ و ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌ --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍اف‍و ه‍اش‍م‍ی‌ زن‍وز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند تولید کاشی و سرامیک )imcaS(
اصفهان سافو هاشمی زنوز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک