کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ه‍ی‍وب‍رت‌ ، ش‍ری‌ گ‍وردون‌
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ه‍ادی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ Microsoft Internet Explorer میکروسافت اینترنت اکسپلورر]
هیوبرت ، شری گوردون ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۵/،۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ه۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی گام به گام [ Internet Explorer 6 Step by Step اینترنت اکسپلور ۶ استیپ بای استپ ]
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۸۳/،۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۷،‌ی۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
دوره های آموزش کامپیوتر[ 0.6 rerolpxE tenretnI tfosorciM :میکروسافت اینترنت اکسپلورر۶]
تهران هادی سیستم   ،
شماره راهنما: ۹ال‍ف‌ /،۸۷۵ /، ۵۱۰۵،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک