کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ج‍م‍ن‌ آم‍ار ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ازی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ آم‍ار ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین همایش محموعه های فازی و کاربردهای آن ۲۹-۳۰ خرداد۱۳۸۱
سیستان و بلوچستان انجمن آمار ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ه۸،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک