کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Nuclear Magnetic Resonance
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Nuclear Magnetic Resonance
Acoustic Nuclear Magnetic Resonance
 
پدیدآور:
Hikichi, Kunio
Buttet, J.
Yasuoka, Hiroshi
Karplus, M.
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله لاتین
 
 
Nuclear Acoustic Resonance of V51 in a Single Crystal of V3Si above and below the Martensitic Transformation
Buttet, J. ؛  1974
شماره راهنما: A,699
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله لاتین
 
 
Nuclear Magnetic Resonance of Mn55 in Manganese Ferrite
Yasuoka, Hiroshi ؛  July, 1964
شماره راهنما: A,697
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله لاتین
 
 
Theory of Carbon NMR Chemical Shifts in Conjugated Molocules
Karplus, M. ؛  June, 1963
شماره راهنما: A,698
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
Nuclear Magnetic Resonance Study of Poly (Y-Glutamic Acid)- Cu (II) and Mn(II) Complexes
Hikichi, Kunio ؛  1990
شماره راهنما: A,696
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک