کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، گ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، گ‍ری‌
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، گ‍ری‌، ۱۹۳۷ - م‌
 
ناشر:
خ‍ان‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
کریستین ، گری ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭‌ک۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
کریستین ، گری ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۲/۱‬,‭‌ک۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
کریستین ، گری ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۲/۱‬,‭‌ک۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک