کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۳/۱ اراک‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
 
پدیدآور:
ت‍ق‍وای‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۳/۱ اراک‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه نمونه های حقیقی به انضمام روش تهیه محلول ها
تقوایی پور، احمد ؛  اراک انتشارات ۳/۱ اراک ، دانشگاه اراک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭‌ت۳،،‌ت۶۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک