کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Gallium Arsenide
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Mass Spectrometric
Photovoltaic Effect
Wide Gap Semiconductors
Gallium Arsenide Semiconductors
Gallium Arsenide
Squezzed Light
Hot Carriers
 
پدیدآور:
Woodall, J. M.
Ban, Vladimir S.
Matulionis, A.
Dingle, R.
Hutchby, James A.
Tietjen, James J.
Drougard, M. E.
Andre, E.
Lagowski, Jacek
Wolkenberg, Andrzej
Jenny, D. A.
Sze, S. M.
Boucher, A.
Vilms, Juri
Stocker, H. J.
Peka, G. P. ...[etal]
yamamoto, T.
Kirwan, D. J.
Rappaport, Paul
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
مقاله لاتین
 
 
Liquid Phase Epitaxy of Ga1-x ALx As
Andre, E. ؛  1972
شماره راهنما: A,542
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله لاتین
 
 
Mass Spectrometric Studies of Vapor Phase Crystal Growth: I. GaAsx P1-x System (o<X<1)
Ban, Vladimir S. ؛  September, 1971
شماره راهنما: A,421
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله لاتین
 
 
Measurement of Physical Properties of Gallium Arsenide and Silicon by Electrochemical Methods
Wolkenberg, Andrzej ؛  1975
شماره راهنما: A,562
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
Monte Carlo Calculations of Hot- Electron Transient Behaviour in CdTe and GaAs
Matulionis, A. ؛  1976
شماره راهنما: A,547
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله لاتین
 
 
Optical Inhomogeneities in Gallium Arsenide
Drougard, M. E. ؛  March, 1965
شماره راهنما: A,536
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله لاتین
 
 
Outlooks for GaAs Terrestrial Photovoltaics
Woodall, J. M. ؛  September/October, 1975
شماره راهنما: A,561
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله لاتین
 
 
Photoluminescence of the Cr Acceptor in Boat-Grown and LPE GaAs
Stocker, H. J. ؛  June, 1976
شماره راهنما: A,566
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله لاتین
 
 
The Photovoltaic Effect and its Utilization
Rappaport, Paul ؛  September, 1959
شماره راهنما: A,627
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله لاتین
 
 
Photovoltaic Effect in GaAs P-n Junctions and Solar Energy Conversion
Jenny, D. A. ؛  February, 1956
شماره راهنما: A,660
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله لاتین
 
 
The Preparation and Properties of Vapor -Deposited Epitaxial GaAs1-x Px Using Arsine and Phosphine
Tietjen, James J. ؛  July, 1966
شماره راهنما: A,564
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله لاتین
 
 
Quantum Efficiency and Radiative Lifetime in p-Type Gallium Arsenide
Vilms, Juri ؛  September, 1965
شماره راهنما: A,563
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله لاتین
 
 
Quantum States of Confined Carriers in Very Thin Alx Ga1- x As- GaAs- AlxGa1-x As Heterostructures
Dingle, R. ؛  September, 1974
شماره راهنما: A,364
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله لاتین
 
 
Reaction Equilibria in the Growth of GaAs and GaP by the Chloride Transport Process
Kirwan, D. J. ؛  December, 1970
شماره راهنما: A,572
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله لاتین
 
 
Recombination Mechanisms and Parameters of Deep Centres in Compensated GaAs
Peka, G. P. ...[etal] ؛  1975
شماره راهنما: A,568
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله لاتین
 
 
Resistivity, Mobility and Impurity Levels in GaAs, Ge, and Si at 300. k
Sze, S. M. ؛  1968
شماره راهنما: A,565
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله لاتین
 
 
Surface Photovoltage Spectroscopy and Surface Piezoelectric Effect in GaAs
Lagowski, Jacek ؛  1973
شماره راهنما: A,571
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله لاتین
 
 
Theoretical Analysis of AlxGa1-x As- GaAs Graded Band- Gap Solar Cell
Hutchby, James A. ؛  July, 1976
شماره راهنما: A,589
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله لاتین
 
 
Theoretical Optimization and Parametric Study of n-On-p Alx Ga1-x As-GaAs Graded Band Gap Solar Cell
Hutchby, James A. ؛  July, 1976
شماره راهنما: A,590
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله لاتین
 
 
Thermodynamic and Experimental Aspects of Gallium Arsenide Vapor Growth
Boucher, A. ؛  July, 1970
شماره راهنما: A,544
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله لاتین
 
 
The Capacitance Variation of GaAs Surface Barrier Diode by Photoeffect
yamamoto, T. ؛  April, 1966
شماره راهنما: A,560
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2