کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Minicomputers
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Minicomputers
Microprocessor
 
پدیدآور:
Tarui, Tadaaki
Takeuchi, K.
Radin, George
Flynn, George
Bell, G. ...[etal]
Coury, Fred F.
Teets, Rex M.
Newport, C. B.
Lapidus, Gerald
Theis, D. J.
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله لاتین
 
 
Minicomputers- A Look at the Breadth of Control Applications
Lapidus, Gerald ؛  January, 1969
شماره راهنما: A,76
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله لاتین
 
 
Mini- Computers for Real- Time Applications
Theis, D. J. ؛  March, 1969
شماره راهنما: A,77
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله لاتین
 
 
A New Architecture for Mini-Computers- The DEC PDP-11
Bell, G. ...[etal] ؛  1970
شماره راهنما: A,80
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
Performance Evaluation of Minicomputer
Takeuchi, K. ؛  June, 1975
شماره راهنما: A,59
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله لاتین
 
 
Protecting Minicomputers From Power Line Perturbations
Teets, Rex M. ؛  June, 1976
شماره راهنما: A,58
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله لاتین
 
 
A Systems Approach to Minicomputer I/O
Coury, Fred F. ؛  1970
شماره راهنما: A,48
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله لاتین
 
 
Twelve- Bit Microprocessor Nears Minicomputer's Performance Level
Tarui, Tadaaki ؛  March, 1974
شماره راهنما: A,43
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله لاتین
 
 
Forum on Small Computers
Flynn, George ؛  October, 1969
شماره راهنما: A,74
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله لاتین
 
 
The 801 Minicomputer
Radin, George ؛  May, 1983
شماره راهنما: A,71
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله لاتین
 
 
Applications and Implications of Mini-Computers
Newport, C. B. ؛  1970
شماره راهنما: A,66
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک