مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍اوی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا و پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
 
پدیدآور:
ک‍اوی‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ آر.، ۱۹۳۲- ۲۰۱۲ م‌
ک‍اوی‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‍ان‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بسپارها شیمی و فیزیک مواد جدید
کاوی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۸۱‬,‭‌ک۲‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هفت عادت مردمان موثر
کاوی ، استیون آر.، ۱۹۳۲- ۲۰۱۲ م ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ک۲۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک