مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ظری‍ه‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍ن‌، ف‌ .آل‍ب‍رت‌
 
ناشر:
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد شیمیایی نظریه گروه
کاتن ، ف .آلبرت ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۶۱‬,‭‌ک۲،،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک