مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
اب‍زار ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ه‍وا
 
پدیدآور:
ت‍لاف‍ی‌ ن‍وغ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۶-
س‍ج‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۳۴۱-
ن‍ی‍ک‌پ‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۵۳-
اس‍ک‍وگ‌ ، داگ‍لاس‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ف‍رد، ف‍ره‍اد، ۱۳۳۱-
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
ت‍لاف‍ی‌ ن‍وغ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ن‍درچ‍ی‍ان‌، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۴۵-
پ‍ری‍م‍ن‌، ع‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ف‍رد، ف‍ره‍اد
اس‍ک‍وگ‌، داگ‍لاس‌ ا.، ۱۹۱۸ - م‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ف‍دک‌ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ف‍ن‌آوران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
واژگ‍ان‌ خ‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول تجزیه دستگاهی
اسکوگ ، داگلاس ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه :تجزیه خشک
پریمن ، ع ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌پ۴،‌ش۹‬,‭۱۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای شناسائی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با روش های نوین شناخت و آنالیز مواد
تلافی نوغانی ، محمد ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ت۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه دستگاهی
رابینسون ، جیمز ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش های شناسایی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد، ۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول تجزیه دستگاهی
اسکوگ ، داگلاس ا.، ۱۹۱۸ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پیشرفته شناخت مواد :مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی ، طیف سنجی و آنالیز حرارتی
سجادی ، عبدالکریم ، ۱۳۴۱- ؛  مشهدbتلفن ناشر :6796648 ،آدرس ناشر :مشهد- خ آبکوه ، چهارراه کلاهدوز، پ ۴۵۲ واژگان خرد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌س۳ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نمونه برداری از هوا و روشهای تجزیه دستگاهی
نیک پی ، احمد، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۸۱۱۱۷۶۱۱- ،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب -خیابان انقلاب - روبروی درب اصلی دانشگاه تهران -پاساژ فروزنده . طبقه ی منفی 2 واحد 811 فن آوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۸۹۰‬,‭‌ن۹‌ن۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد
تلافی نوغانی ، محمد، ۱۳۳۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ت۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد
تلافی نوغانی ، محمد، ۱۳۳۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ت۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نمونه برداری از هوا و روشهای تجزیه دستگاهی
نیک پی ، احمد، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۸۱۱۱۷۶۱۱- ،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب -خیابان انقلاب - روبروی درب اصلی دانشگاه تهران -پاساژ فروزنده . طبقه ی منفی 2 واحد 811 فن آوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۸۹۰‬,‭‌ن۹‌ن۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش های شناسایی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد، ۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پیشرفته شناخت مواد
سجادی ، عبدالکریم ، ۱۳۴۱- ؛  مشهدbتلفن ناشر :6796648 ،آدرس ناشر :مشهد- خ آبکوه ، چهارراه کلاهدوز، پ ۴۵۲ واژگان خرد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌س۳ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پیشرفته شناخت مواد
سجادی ، عبدالکریم ، ۱۳۴۱- ؛  مشهدbتلفن ناشر :6796648 ،آدرس ناشر :مشهد- خ آبکوه ، چهارراه کلاهدوز، پ ۴۵۲ واژگان خرد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌س۳ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش های شناسایی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد، ۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول تجزیه دستگاهی
اسکوگ ، داگلاس ا.، ۱۹۱۸ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روش های شناسایی و آنالیز مواد
گلستانی فرد، فرهاد، ۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد
تلافی نوغانی ، محمد، ۱۳۳۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ .۱۰ فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ت۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل اصول تجزیه دستگاهی ( اسکوگ )
بندرچیان ، فریده ، ۱۳۴۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۲۳۴۱۶-۶۶۴۱۱۱۷۳،آدرس ناشر :تهران -خ لبافی نژاد - بین فروردین و اردیبهشت - پ 832 نوپردازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ف‍لا۵۲۲۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2