مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ارو، گ‍وردون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
 
پدیدآور:
ب‍ارو، گ‍وردون‌ ام‌.، ۱۹۲۳ - م‌
ب‍ارو، گ‍وردون‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
بارو، گوردون ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۴۵۳‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
بارو، گوردون ام .، ۱۹۲۳ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳/۲‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک