مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ادی‍ان‌ ،ج‍ورج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‍ی‍م‍ره‍او پ‍ل‍ی‍م‍ری‍زاس‍ی‍ون‌
 
پدیدآور:
ادی‍ان‌ ،ج‍ورج‌
 
ناشر:
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول بسپارش
ادیان ،جورج ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۸۱‬,‭‌ب۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک