مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وث‍ر س‍ن‍ج‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ن‍گ‍ل‍ی‍ن‌ ، اف‌. آ
ف‍ی‍روزی‍ان‌، ه‍رم‍ز
م‍ی‍رزا وزی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شالوده صنعت شیمیایی
هنگلین ، اف . آ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ه۹،،‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت صنعتی و بیماریهای شغلی
فیروزیان ، هرمز ؛  تهران دانشکده علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۶۷‬,‭‌ف۹،،‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
موثر سنج باtefsoM
میرزا وزیری ، عبدالحمید ؛  تهران : صنعتی شریف ، دانشکده برق ۱۳۵۳
شماره راهنما: ۱۳۵۳، ۶، XE،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک