مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ول‍س‍ون‌، ج‍ان‌ م‍ت‍ک‍اف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ول‍س‍ون‌، ج‍ان‌ م‍ت‍ک‍اف‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی شیمی
کولسون ، جان متکاف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۹‌م۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی شیمی
کولسون ، جان متکاف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۹‌م۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک