مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ات‍ن‌ ،ف‍ران‍گ‌ آل‍ب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍ن‌ ،ف‍ران‍گ‌ آل‍ب‍رت‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
کاتن ،فرانگ آلبرت ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ک۲،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک