مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ی‍وی‍ی‌ ، ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍وی‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
ه‍ی‍وی‍ی‌ ، ج‍ی‍م‍ز
ه‍ی‍وئ‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی : اصول ساختار و واکنش پذیری
هیویی ، جیمز ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی :اصول ساختمان و فعالیت شیمیایی
هیوئی ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی :اصول ساختار و واکنش پذیری
هیویی ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱/۲‬,‭‍ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک