مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌، ۱۹۱۸-
م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۷۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ؛  نشر علوم دانشگاهی   ،
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ، ۱۹۱۸- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۳- ۱۳۷۵ [ج .۱ .۱۳۷۵ ]
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۲۵۱‬,‭‌م۸‌ش۹۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک