مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍اوروس‍ک‍ی‌ ، ب‍ورس‌ م‌
ک‍ات‍ن‌ ،ف‍ران‍گ‌ آل‍ب‍رت‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی پیشرفته
کاتن ،فرانگ آلبرت ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۵۱‬,‭‌ک۲،،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژگان مهندسی معدن :انگلیسی -فارسی
تهران مرکز نشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۹‬,‭‌م۴و۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
یاوروسکی ، بورس م ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۳‬,‭‌ی۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک