مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ س‍ب‍ز
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌ -ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ف‍ارس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍رام‍ی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۳۴۱-
ک‍ول‍س‍ون‌، ج‍ان‌ م‍ت‍ک‍اف‌
ام‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، م‍ای‍ک‌
ادری‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۲-
ت‍لاف‍ی‌ ن‍وغ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
وای‍زرم‍ل‌، ک‍لاوس‌
ه‍ن‍گ‍ل‍ی‍ن‌ ، اف‌. آ
پ‍ورج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍اش‍ان‍ک‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۷-
ح‍ات‍م‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ف‍ره‍اد
اس‍م‍ی‍ت‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍وم‍اک‌
 
ناشر:
ک‍س‍اک‍اوش‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ش‍رک‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‍ار
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
واژگ‍ان‌ خ‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژگان شیمی و مهندسی شیمی : انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
پورجوادی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌پ۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به ترمودینامیک مهندسی شیمی
اسمیت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی شیمی
کولسون ، جان متکاف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۹‌م۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شالوده صنعت شیمیایی
هنگلین ، اف . آ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ه۹،،‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه شیمی صنعتی فارسی - انگلیسی
حاتم جعفری ، فرهاد ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹‬,‭‌ح۱۶و۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی صنعتی :مواد اولیه و حد واسطهای مهم
وایزرمل ، کلاوس ؛  تهران شرکت ملی صنایع پتروشیمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۷‬,‭و۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با روش های نوین شناخت و آنالیز مواد
تلافی نوغانی ، محمد ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭د۵‌ت۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با صنعت سرامیک همراه با مقدمه ای بر شیمی صنایع معدنی
امین ابراهیم آبادی ، محمدحسن ؛  تهران شرکت تحقیقات صنعتی شیمی پژوهشیار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭‌ف‍لا۸آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی ( عمومی )
اسمیت ، جوماک ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پیشرفته شناخت مواد :مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی ، طیف سنجی و آنالیز حرارتی
سجادی ، عبدالکریم ، ۱۳۴۱- ؛  مشهدbتلفن ناشر :6796648 ،آدرس ناشر :مشهد- خ آبکوه ، چهارراه کلاهدوز، پ ۴۵۲ واژگان خرد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌س۳ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گسترش شیمی از آزمایشگاه در صنعت
ادریسی ، محمد، ۱۳۱۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف‍لا۴‌گ۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی در صنعت چاپ
کاشانکی ، روح الله ، ۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۱۲۰۲۲- ۸۸۰۱۴۲۴۵ ،آدرس ناشر :تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از پمپ بنزین ، کوچه لاله ، پلاک ۶ ، واحد ۲ کساکاوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۲‌ش۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پیشرفته شناخت مواد
سجادی ، عبدالکریم ، ۱۳۴۱- ؛  مشهدbتلفن ناشر :6796648 ،آدرس ناشر :مشهد- خ آبکوه ، چهارراه کلاهدوز، پ ۴۵۲ واژگان خرد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌س۳ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پیشرفته شناخت مواد
سجادی ، عبدالکریم ، ۱۳۴۱- ؛  مشهدbتلفن ناشر :6796648 ،آدرس ناشر :مشهد- خ آبکوه ، چهارراه کلاهدوز، پ ۴۵۲ واژگان خرد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌س۳ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شیمی سبز آشنایی مقدماتی (ویرایش دوم )
لنکستر، مایک ؛  تهران bتلفن ناشر : - ۶۶۴۰۶۶۸۱شماره ۱ ،آدرس ناشر :تهران - خ حافظ - روبروی سمیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۹‌ش۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک