مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌
ای‍ران‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ -- ش‍رای‍ط اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر کارکنان دولت : در ارتباط با جنگ تحمیلی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
تهران سازمان امور اداری و استخدامی کشور   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌ف‍لا۲،‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
تحول اداری
سازمان امور اداری و استخدامی کشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۳۹ت‌۲آ /، ۵۵۴۹،FH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک