مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
اس‍ن‍اد ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
پ‍روس‍ک‍ی‍ت‌ ه‍ا)etiksvoreP(
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍اگ‍وچ‍ی‌، ج‍ن‍ی‍چ‍ی‌ ، ۱۹۲۴ - م‌ihcineG ,ihcugaT
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دی‍وی‍د
ری‍گ‍دن‌، ج‍ان‌
ح‍س‍ن‍ل‍و، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۶۲-
اس‍ت‍ح‍ق‍اری‌، ل‍ی‍لا
روی‌، ران‍ج‍ی‍ت‌
ل‍ش‍گ‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
آذرک‍ل‍ک‌
ن‍ی‍ک‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌؛ ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ف‍ارس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیو شیمی : خلاصه ای مصور
ویلیامز، دیوید ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۴۵‬,‭و۹،‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه ی فیزیک
ریگدن ، جان ؛  زنجان مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه ؛ تهران : بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵‬,‭ر۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۲۰ - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ : مجموعه مقالات )
زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵‬,‭‌ک۹۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
دانشگاه زنجان در یک نگاه
زنجان روابط عمومی دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳،۲د /، ۱۹۷،GL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
گیاه -معدنی طلا و سنتز زیست گیاهی نانوذرات آن
رستمی ، حسن ؛  دانشگاه زنجان ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۴۰، XE،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و مطالعه خواص الکتریکی ترکیبات لانتانیوم منگنیت و لانتانیوم کرومیت و بررسی تاثیر آلاینده روی خواص الکتریکی این ترکیبات
استحقاری ، لیلا ؛  زنجان . دانشگاه زنجان ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۳۷۷، ۴۶، XE،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی
روی ، رانجیت ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭ر۸۶آ۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی نگارش مقالات ISI به شیوه ی APA
حسنلو، حمیدرضا،۱۳۶۲- ؛  زنجان آذرکلک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی پیشرفته ( مباحث بنیادی و کاربرد)
لشگری ، محسن ، ۱۳۵۲- ؛  زنجان bتلفن ناشر : ۳۲۳۵۵۴۱-۲،آدرس ناشر :زنجان - چهارراه سعدی روبروی بانک پاسارگاد کوچه شهید باقری -ساختمان سپهر طبقه اول واحد ۴ نیکان کتاب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۵۳‬,‭‌ل۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک