مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دان‍ی‍ل‌، آن‍ی‍ت‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍وای‍ت‍س‍ر، آل‍ب‍رت‌، ۱۸۷۵- ۱۹۶۵treblA ,reztiewhcS .
 
پدیدآور:
دان‍ی‍ل‌، آن‍ی‍ت‍ا
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حماسه آلبرت شوایتزر
دانیل ، آنیتا ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۱۰۹۸‬,‭‌ش۹،د۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک