مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍اگ‍وچ‍ی‌، ج‍ن‍ی‍چ‍ی‌ ، ۱۹۲۴ - م‌ihcineG ,ihcugaT
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دی‍وی‍د
روی‌، ران‍ج‍ی‍ت‌
 
ناشر:
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیو شیمی : خلاصه ای مصور
ویلیامز، دیوید ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۴۵‬,‭و۹،‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۲۰ - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ : مجموعه مقالات )
زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵‬,‭‌ک۹۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
دانشگاه زنجان در یک نگاه
زنجان روابط عمومی دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳،۲د /، ۱۹۷،GL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با روش طراحی آزمایشات تاگوچی
روی ، رانجیت ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭ر۸۶آ۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک