مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دارون‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دارون‍ام‍ه‌ه‍ا
دارون‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ام‍ی‌، پ‍وران‌، ۱۳۵۲-
خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دی‍ب‍اج‌
ب‍ش‍ری‌، ت‍ح‍ف‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات اختصاصی واکنشگرها در فارماکوپه بین المللی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۳۹‬,‭‌س۲،،‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران
خدام ، رامین ؛  تهران دیباج   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۲/،۵۵‬,‭‌خ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع اطلاعات دارویی خانواده راهنمای استفاده و کاربرد
سامی ، پوران ، ۱۳۵۲- ؛  تهران بشری ، تحفه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۴۱/۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک