مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍اس‍ی‌، ال‌.ج‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ذره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
 
پدیدآور:
ت‍اس‍ی‌، ال‌.ج‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک ذرات بنیادی
تاسی ، ال .جی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۴/،۷۳۹‬,‭‌ت۲،،‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک