مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍لام‌ و دول‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌
اس‍لام‌ و دول‍ت‌
ام‍ت‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( -ع‌ -)، ام‍ام‌ اول‌ -، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
دی‍ن‌ و ت‍م‍دن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ج‍اع‍ی‌ زن‍د، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا، ۱۳۳۸-
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ا
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ب‍زواری‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ض‍ل‍ع‍ل‍ی‌، ن‍ب‍ی‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۱-
رح‍م‍ان‌ س‍ت‍ای‍ش‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، ۱۳۴۴-
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد، م‍ح‍س‍ن‌
ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍رک‍ز ال‍گ‍وی‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ارش‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حکومت در اسلام
بهشتی ، محمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭‌ب۹،‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تنبیه الامه و تنزیه المله ، یا، حکومت از نظر اسلام
نائینی ، محمدحسین ؛  [تهران ] انتشار   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭‌ن۱۵،‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نامه ای از امام : کاشف الغطاء
خمینی ، روح ا ؛ 
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭‌ح۴۳،‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
امت و امامت
سبزواری ، علی ؛  تهران حسینیه ارشاد   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قرآن - مدیریت و علوم سیاسی
عباس نژاد، محسن ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭‌ع۲‌ق۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه
رحمان ستایش ، محمدکاظم ، ۱۳۴۴- ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۸‬,‭ر۲۵‌خ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقش دین در توسعه
شجاعی زند، علی رضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۶۳۴۰۰۷،آدرس ناشر :خ جلال آل احمد پ ۳ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۵‬,‭‌ت۸‌ش۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در شایسته سالاری کارگزاران حکومت علی بن ابی طالب ( ع )
فضلعلی ، نبی الله ، ۱۳۵۱- ؛  قم bتلفن ناشر : ۳۷۷۴۳۰۲۷- ۰۹۱۹۰۴۹۶۷۵۰ ،آدرس ناشر :قم ، خیابان شهدا، کوچه ۳۲ ، پلاک ۳ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۷/۳۵‬,‭‌ف۵۶‌پ۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در شایسته سالاری کارگزاران حکومت علی بن ابی طالب ( ع )
فضلعلی ، نبی الله ، ۱۳۵۱- ؛  قم bتلفن ناشر : ۳۷۷۴۳۰۲۷- ۰۹۱۹۰۴۹۶۷۵۰ ،آدرس ناشر :قم ، خیابان شهدا، کوچه ۳۲ ، پلاک ۳ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۷/۳۵‬,‭‌ف۵۶‌پ۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک