مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
آج‍ر چ‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ژن‍رات‍ور
م‍ول‍ت‍ی‌ وی‍ب‍رات‍ور اس‍ت‍اب‍ل‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌--ح‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
لای‍ل‌، گ‍ای‌ ر
زادم‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ون‍ت‍ی‌، پ‍ی‌ی‍ر
م‍ص‍ل‍ح‍ی‌ ج‍ن‍اب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
س‍ازگ‍اری‌، داود
ف‍روت‍ن‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ع‍ظی‍م‌زاده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
اه‍ری‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍س‍رای‌ ع‍ال‍ی‌
م‍ج‍ل‍ه‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
دان‍ش‌
اب‍وری‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اصول کامپیوتر و پردازش داده ها و فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر
عظیم زاده تهرانی ، محمود ؛  تهران ابوریحان   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ع۶،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ماشین
فروتن ، حسنعلی ؛  تهران دانشکده علم و صنعت   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف۴،،‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آجر
اهری ، مهرداد ؛  تهران مجله هنر و معماری   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹،آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر آزمایشهای طبی
فونتی ، پی یر ؛  تهران دانش   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۴۵‬,‭‌ف۹،،آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه دانشکدهای
لایل ، گای ر ؛  [تهران ] انتشارات دانشسرای عالی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ل۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آنالیتیک
زادمرد، حسین ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭ز۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
پالس ژنراتور ۳۰ آمپر
سازگاری ، داود ؛  تهران : صنعتی شریف ، دانشکده برق ۱۳۵۲
شماره راهنما: ۱۳۵۲، ۷، XE،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
طرح و ساختن یک ژنراتور رمپ تا فرکانس ۱ مگاهرتس
مصلحی جنابیان ، محمد صادق ؛  تهران : صنعتی شریف ، دانشکده برق ۱۳۵۲
شماره راهنما: ۱۳۵۲، ۵، XE،SISEHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک