مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، دادل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف بینی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭و۹،،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای طیف سنجی در شیمی آلی
ویلیامز، دادلی ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭ط۹،و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک