مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
ن‍وآوران‌ ش‍ری‍ف‌. ؛ لاه‍ی‍ج‍ان‌، ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شیمی تجزیه
نفیسی ، غلامحسین ، ۱۳۱۵- ؛  تهران نوآوران شریف . ؛ لاهیجان ، ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۷‬,‭‌ن۷‌ک۲۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک