مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : زری‍ن‌ ک‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ادری‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
زری‍ن‌ ک‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
ادریسی ، محمد ؛  تهران زرین کار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک