مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زادم‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
 
پدیدآور:
زادم‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آنالیتیک
زادمرد، حسین ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭ز۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک