مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ان‍ی‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آل‍ودگ‍ی‌
م‍واد زای‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، گ‍ری‌
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، گ‍ری‌، ۱۹۳۷ - م‌
ه‍وی‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۱-
خ‍دادادی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
خ‍ان‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
کریستین ، گری ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲/،۱۰۱‬,‭‌ک۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ، پیشگیری و کنترل آلودگی های محیط زیست
هویدی ، حسن ، ۱۳۵۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۹۱۵۰۴-۵ ،آدرس ناشر :تهران ، کارگر شمالی ، خ . نصرت ، ک . باغ نو، ک . شرقی پ . ۲۱ طبقه دوم خانیران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۷۴‬,‭‍ه۹‌ش۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
کریستین ، گری ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۲/۱‬,‭‌ک۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش های آنالیز مواد زائد جامد
خدادادی ، مریم ، ۱۳۵۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۹۱۵۰۴-۵ ،آدرس ناشر :تهران ، کارگر شمالی ، خ . نصرت ، ک . باغ نو، ک . شرقی پ . ۲۱ طبقه دوم خانیران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۹۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
کریستین ، گری ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۰۲/۱‬,‭‌ک۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک