مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه و مرکز اسناد علمی پژوهشگاه مواد و انرژی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اص‍غ‍ری‌، س‍وس‍ن‌، ۱۳۴۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍لاردی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اص‍غ‍ری‌، س‍وس‍ن‌، ۱۳۴۱-
 
ناشر:
ه‍ی‍م‍ه‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌: پ‍ی‍ش‍روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی محیط زیست
ملاردی ، محمدرضا ؛  تهران مبتکران : پیشروان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۹۳‬,‭‌م۷‌ش۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آب و فاضلاب
اصغری ، سوسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران هیمه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌ف‍لا۶آ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک